info@impulsing.hr
+385 91 5390803

Ispitivanje zrakopropusnosti blower door testom

Ispitivanje zrakopropusnosti (Blower door test) je obaveza predviđena Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) te se vrši sukladno normi HRN ISO 9972:2015 a obavezna je za sve zgrade koje su energetskog razreda B ili bolje u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A ili bolje u primorskoj Hrvatskoj prije tehničkog pregleda zgrade.

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test se vrši iz sljedećih razloga:

  • dokaz stvarne zrakopropusnosti ovojnice zgrade
  • vrši se kontrola kvalitete izvedbe
  • dokazivanje da je izvedeno stanje jednako projektiranom
  • daje uvid u razliku u kvaliteti prije i nakon energetske obnove
  • omogućava pronalazak mana i neispravnosti te njihovo uklanjanje u što ranijoj fazi izvođenja

Zrakopropusnost se može raditi odnosno se preporučuje kod zgrada u izgradnji.

Provodi se u fazi izgradnje na gotovoj vanjskoj ovojnici građevine.

Provjerava se ispunjavanje projektnog zahtjeva i otkrivaju se mjesta zrakopropusnosti kako bi mogla sanirati/popraviti

Potrebno je pripremiti građevinu na način da se svi vanjski otvori zatvore i zabrtve.

li se ispitivanje vrši nakon završene gradnje prije tehničkog pregleda.

Provodi se prije tehničkog pregleda (dakle, nakon što je gradnja dovršena).

Dokazuje se ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti.

Potrebno je pripremiti građevinu na način da se svi vanjski otvori i proboji vanjske ovojnice zatvore i zabrtve.

Kako bi upotpunili našu želju da Vam ponudimo objedinjeno rješenje prilikom izrade energetskog certifikata investirali smo u "blower door" opremu proizvođača Retrotec koja nam omogućuje da izvršimo testiranje kako za manje objekte tako i za nešto veće objekte.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram