info@impulsing.hr
+385 91 5390803

Ispitivanje zrakopropusnosti (Blower door test) je obaveza predviđena Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) te se vrši sukladno normi HRN ISO 9972:2015 a obavezna je za sve zgrade koje su energetskog razreda B ili bolje u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A ili bolje u primorskoj Hrvatskoj prije tehničkog pregleda zgrade.

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test se vrši iz sljedećih razloga:

Zrakopropusnost se može raditi odnosno se preporučuje kod zgrada u izgradnji.

Provodi se u fazi izgradnje na gotovoj vanjskoj ovojnici građevine.

Provjerava se ispunjavanje projektnog zahtjeva i otkrivaju se mjesta zrakopropusnosti kako bi mogla sanirati/popraviti

Potrebno je pripremiti građevinu na način da se svi vanjski otvori zatvore i zabrtve.

li se ispitivanje vrši nakon završene gradnje prije tehničkog pregleda.

Provodi se prije tehničkog pregleda (dakle, nakon što je gradnja dovršena).

Dokazuje se ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti.

Potrebno je pripremiti građevinu na način da se svi vanjski otvori i proboji vanjske ovojnice zatvore i zabrtve.

Kako bi upotpunili našu želju da Vam ponudimo objedinjeno rješenje prilikom izrade energetskog certifikata investirali smo u "blower door" opremu proizvođača Retrotec koja nam omogućuje da izvršimo testiranje kako za manje objekte tako i za nešto veće objekte.

Termovizijski pregled (IC termografija) u zgradarstvu provodi se preventivno radi poboljšanja toplinske učinkovitosti objekata, ali i u svrhu otkrivanja mjesta nepravilnosti - toplinskih mostova - propusta toplinske izolacije i hidroizolacije, vlaženja, pojave gljivica, zračnih propusta, a sve u svrhu pravodobne intervencije i smanjenja materijalnih troškova. 

Toplinski mostovi su mjesta gubitaka topline, područja u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan zbog razlike, odnosno promjene materijala, debljine iii geometrije građevinskog dijela. Temperaturne razlike povećavaju opasnost od kondenziranja vodene pare i stvaranja plijesni (gljivica). Kao što voda uvijek teče nizbrdo, tako i toplina uvijek struji prema hladnijemu. Što je temperaturna razlika veća i toplina brže otječe. Kako se zidovi zimi stalno hlade, toplina se brzo gubi pa se na ohladenoj zidnoj površini zagrijanog interijera kondenzira para. Naše preglede radimo FLIR - ovim kamerama za termoviziju te smo izrazito zadovoljni dugogodišnjim iskustvom, kao i naši klijenti.

IC termografija danas se sve više koristi u održavanju kao novi alat za održavanje po stanju. IC kamera locira to mjesta nepravilnosti, a daljnja analiza IC snimke stanja može donijeti zaključak o kvaliteti izolacije ili samom kvaru — puknuću instalacije. 

Kao ovlašteni certifikatori od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU), iza nas je veliki broj zadovoljnih klijenata koji su dovršili (ili su u postupku dovršavanja) energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Za Vas smo u mogućnosti odraditi energetski pregled objekta te izraditi energetski certifikat za postojeće stanje (prije obnove) te za novonastalo stanje (nakon obnove).

Možemo Vas savjetovati i predložiti Vam kako da poboljšate energetsku učinkovitost Vašeg objekta te usmjeriti Vas prema izvođačima koji će za Vas odraditi posao.

Projekti energetske obnove višestambenih zgrada vraćaju uložene uložene investicije kroz uštede u energiji, s dodatnom prednošću povećanju kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama te povećanja vrijednosti nekretnine na tržištu. Cilj je smanjiti gubitke topline kroz vanjsku ovojnicu zgrade.

Mogućnosti ušteda u pokretanju projekata energetske obnove su značajne, a kreću se do čak 70 %. Cijela procedura sastoji se od energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata te evaluacije moguće energetske uštede. Na osnovu analize i prikupljenih podataka predlažu se konkretno energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu. razmatraju se mogućnosti financiranja i prijave projekta na ostvarivanje bespovratnih poticaja. Jedna od mogućnosti je je i sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za realizaciju projekta potrebno je izraditi i glavni projekt energetske obnove zgrade, koji izrađuje ovlašteni projektant, za dio zgrade koji je obuhvaćen obnovom - vanjska ovojnica, sustavi grijanja i hlađenja, elektroinstalacije.

Ovlašteni projektanti izrađuju glavni projekt koji u pravilu uključuje snimak postojećeg stanja, nacrte novog stanja, detalje, troškovnik i proračun energetskog svojstva zgrade. Temeljem izrađene projektne dokumentacije prikupljaju se ponude i vrši odabir izvođača radova. U postupku izvođenja radova obavezno se ugovara stručni nadzor. Po završetku radova, temeljem projektne dokumentacije, završnog izvještaja nadzornog inženjera i utvrđivanje kvalitete izvedenih radova, neovisni energetski certifikator izdaje novi energetski certifikat koji potvrđuje energetske uštede i temeljem kojeg se ostvaruju poticaji.

Impuls ing je sa svojim suradnicima od 2013. godine do danas aktivno je sudjelovao na izradi projekata energetske obnove na više desetaka višestambenih zgrada te su iza nas pozitivni dojmovi i rezultati. Uspješnom suradnjom između nas, ovlaštenih upravitelja, predstavnika stanara te referenata Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poboljšana je kvaliteta života te smanjena potrošnja energenata stanarima spomenutih višestambenih zgrada. 

Energetska obnova je trenutno apsolutni hit u Hrvatskoj i potez na koji se odlučuje sve više vlasnika obiteljskih kuća, stambenih zgrada te ostalih objekata kojima je moguće poboljšati energetsku učinkovitost te ostvariti energetske uštede na postojećim zgradama. To je i jedini mogući način za sustavno smanjenje potrošnje energije na nacionalnom nivou. 

Mi u Impuls Ing-u bavimo se izradom energetskih certifikata za objekte svih veličina i na cijelom području Republike Hrvatske. Impuls Ing d.o.o. nalazi se u Registru osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Izrada energetskog certifikata sastoji se od energetskog pregleda zgrade, analize ispitanih podataka, softverske obrade podataka te same izrade certifikata. Osim izrade energetskog certifikata izrađuje se i detaljno izvješće o energetskom pregledu, koje sadrži podatke o sadašnjem stanju zgrade te prijedlog mjera kojima bi se poboljšala energetska učinkovitost te se provodi analiza nakon potencijalne primjene mjera.

Energetski certifikati neophodni su kod oglašavanja nekretnina za prodaju te kod prodaje istih, odnosno prijenosa vlasništva. Osim toga, potrebni su pri raznim zahtjevima za korištenje sredstava iz fondova kako bi se poboljšala energetska učinkovitost te su od 1. siječnja 2016. godine obavezni kod iznajmljivanja nekretnina (u to ne ulaze objekti koji se iznajmljuju sezonski, odnosno turistički).

Energetski razred

Energetski razred zgrade je pokazatelj energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Energetski razredi podijeljeni su u osam kategorija prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Razred A+ – pasivne kuće koje gotovo da i ne troše energiju, a karakteriziraju ih odlična izolacijska svojstva, korištenje sustava povrata topline i obnovljivih izvora energije

Razred A – niskoenergetski objekti koji imaju vrlo dobru izolaciju vanjske ovojnice, IZO stolariju i koriste obnovljive izvore energije, stanovi okruženi grijanim prostorima i u zoni povoljnih klimatskih uvjeta

Razred B – vrlo dobro izolirani objekti, dobro zaštićeni susjednim objektima, dobro izolirani stanovi s minimalnim vanjskim zidom u zoni povoljnih klimatskih uvjeta

Razred C – dobro izolirani objekti i noviji stanovi, stanovi sa samo jednim većim zidom prema vanjskom prostoru, objekti u zoni povoljnih klimatskih uvjeta

Razred D – kuće s malim, nedovoljnim slojem izolacije, s osrednjom ili boljom stolarijom, dobro izolirani stanovi na rubovima zgrada ili lošije izolirani stanovi okruženi s dvije ili tri strane drugim stanovima

Razred E, F – kuće s minimalnom izolacijom i povoljnom stolarijom, ili stanovi u starijim zgradama s lošom stolarijom i na nepovoljnom mjestu u zgradi, objekti u zoni nepovoljnih klimatskih uvjeta

Razred G – starije kuće bez izolacije vanjske ovojnice, loše izolirani stanovi na rubnim mjestima zgrade, objekti u zoni nepovoljnih klimatskih uvjeta

Pojmovi

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature tijekom razdoblja grijanja zgrade.

Potrošnja toplinske energije ovisi o geometriji zgrade i ugrađenim materijalima – izolaciji koja je ugrađena u zidove, podove, strop i ostalo. Neki glavni faktori o kojima ovisi u koji energetski razred će biti svrstana Vaša nekretnina su geometrijske karakteristike, toplinske karakteristike izolacije i ugrađene stolarije.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram